Eğitim

DOĞU VE KUTSAL TOPRAKLAR GÖZETMENLİK BÖLGESİ

MİNÖR KONVENTUAL KARDEŞLER NEZDİNDE

ALLAH ÇAĞRISI VE EĞİTİM

Doğayı, börtü böceğin oluşmasını gözlemlemekle her yılki tüm bir gelişim sürecinde izleyen kişi, Kutsal Kitap manasında “göz ve kulakları” tarafından algılayan kişidir. Bu gelişim süreci bizleri kayıtsız bıraktığı zaman bizler, her zaman karşılığında cevabını bulamadığımız soruları sormadan edemeyiz; ama yine de bu, bizleri hayatın gizemi karşısında hayretler içinde kalmamıza götürebilirler. Bazen bu anlam araştırmasında insan, bizlere kendisini gösteren, tüm yaratılanların kaynağı Olan ile karşılaşır: O, Bakire Meryem aracılığıyla Mesih İsa’da beden almış olan “Allah-bizim-ile” yani Emanuel’dir. Bu yeryüzündeki aleni yaşamı boyunca Allah, O’nu izlemesi ve O’nun İyi Haber’ini duyurması için başlangıçta sayıları on iki olan havariler çağırdı. Nesiller boyunca O, imanlı topluluğu olan Kilise’ye bu çağrısını yönlendirerek, bunu yenilemeyi de asla bırakmamıştır.

Kilise’nin binlerle ifade edilen tarihinde göksel Baba, Kutsal Ruh aracılığıyla, Oğlu Mesih’in izinde yürümeleri ve Mesih’in yaşamına uygun olarak ister kontemplasyonda ister havarisel faaliyetlerde, zaman kuralına bağlı olarak bir hayat tarzı yaşamak adına seçilmiş erkek ve kadınlar ortaya çıkardı. Bunlardan birisi de Assisili Aziz Fransua’dır ve onun izinde yürümeye devam eden dünün ve bu günün kardeşleri, Kilise’nin onlar için, yani Minör (Küçük) Kardeşler için onayladığı yasayı kabul ettiler.

Konventual Fransisken Kardeşliği; Fransisken karizmasının asırlık gövdesi üzerinde büyüyen bir dalıdır. Aziz Fransua figüründen etkilenen genç insanlar ve Padovalı Aziz Antuan ve yeni zamanlarda Aziz Massimilyan Maria Kolbe gibi diğer Fransiskenler, bu kutsallaştırıcı yolu kucaklamaya devam etmektedirler.

Kardeşlerimizin sahip olduğu görevleri arasında, Rab’bin çağrısını hissedip bu çağrıda seçim yapmaya çalışan insanlara destek olmak da vardır. Eğer kardeşlik içinde Mesih’in yaşamı ile bütünleşmeyi isteyerek kendisini ortaya koyan birisi çıkarsa, o zaman bizler, duadan oluşan, manastır topluluğu ve mahalli kilise hizmetinde devam ettirdiğimiz kardeşlik yaşamımızı paylaşmayı teklif ederiz; ilk zamanlarda sadece kısa süreler için, daha sonrasında ise eğer bu yolda gayret etme kararlılığı gösteriyorsa, daha uzun dönemlerde o adayı ağırlarız.

Bu durumda dini hayata aday olan, bir yıldan iki yıla kadar kendisini daha iyi anlayabilmesi ve imanda büyümesi için eğitmenler eşliğinde hazırlık yılının yapıldığı eve kabul edilirler. Doğu ve Kutsal Topraklar Gözetmenlik Bölgesi olarak bu ilk çağrı eğitimi için manastır-evimiz Zahle’de bulunmaktadır ve eşlik eden eğitmen halihazırda Peder İosif-Florin’dir. Ekim ayının ilk günlerine kadar burada 4 ilk çağrı adayı, üç Lübnanlı (Khalil, Elie, Nicolas) ve bir Rumen (Luigi) ağırladık. İlki birkaç ay boyunca eğitimini Sin El-Fil’de devam ettirdi. Bu dönemde bir de Nijeryalı adayımız oldu ki kendisi Sunyani şehrinden, ilk adaylık evinin bulunduğu Gana’dan gelerek, bizleri İstanbul’daki manastırımızda tanımış ve kardeşlerimizle yaşamıştır. Kısa bir süre sonra ona, Kıbrıs’ta doktorasını tamamlamakta olan Moses adında Nijeryalı başka bir aday daha eklenecektir.

Lisieux’lü Azize Teresa Bayramı’nda, Bakire Meryem’e adanan ayın ilk gününde, 4 ilk çağrı adayı, Minör Kardeşler’in hayatını daha yakından tecrübe edebilmeleri için bir süreliğine deneme amaçlı olarak Kıdemli Gözetmen Kardeş Cesar tarafından kardeşliğimize kabul edildi. Novislik (ruhsal çömezlik) yılını da rahip kıyafetlerini giyerek başladılar. Novis öğretmeni Kardeş Dominique tarafından eşlik edilerek, mütevazı ve fakir Mesih’in izinde, duada ve kardeş sevgisi ruhunda ve İncil ile uyum içinde hep daha fazla yaşamaları adına destek görmektedirler. Bu eğitim yılının sona ermesiyle de bu bağı devam ettirmeyi arzulayan ve uygunluğa göre kabul edilenler, üç yıllık bir dönem için -ve sonrasında tekrar yenilenebilir geçici yeminleriyle-, itaat, iffet ve fakirlikte yaşamaya söz vereceklerdir.

Geçen Eylül ayında da, iki kardeşimiz, bir yıl için daha geçici yeminlerini yenilemişlerdir: Kardeş Elias Paolo, 5 Eylül 2015’de Sin El Fil’de ve 8 Eylül’de Kardeş Elias Zahle’de. İlki, bu yıl San Bonaventura Teoloji Fakültesi’nde eğitimini tamamlamak üzere Roma’da bulunan Seraphicum Koleji’ne dönmüştür. İkincisi ise az bir süreden beri Sin-El Fil Kardeşler Topluluğu’nun bir parçasıdır ve Beyrut’ta La Sagesse Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmektedir.

Geçen sene Kardeş Andrew Jeylan, İstanbul’daki Sent Antuan Kilisesi bünyesinde ömür boyu nihai yeminini gerçekleştirdi. Şimdi ise Seraphicum’da teolojik eğitim sürecinde ilerlemektedir.

Nihai yeminlerle birlikte dini eğitim sona ermektedir, buna “başlangıç eğitimi” denir; ancak sonrasında “devam eden eğitim” başlar ve ömür boyu süregelir.

Kardeşlikte kutsanmaya adanan bu eğitimin yanında, kardeşler, aynı zamanda Kilise’ye de hizmet etmek için çağrılmışlardır: Herkesin kendi çağrısına göre ve becerisi ışığında, evrensel ve yerel Kilise için, Topluluk bağrında havarisel görevini mümkün mertebe doğru şekilde gerçekleştirmeyi amaç edinen özel bir eğitimdir bu.

Sevgili erkek ve kız kardeşlerimiz; bizler çağrılanları, seçilmişleri ve onların eğitimlerini dualarınıza emanet ediyor ve sizin de her dualarınızdaki niyetleriniz için kendi tarafımızdan aynı şekilde güvence verdiğimizi belirtmek istiyoruz.