Kilise; Bakire Azize Meryem’in Doğuşu’na adanarak takdis edilmiş; Boğaz’ın kıyı şeridinde ve Karadeniz’e az bir mesafede, Büyükdere’de yer almakta olup, Doğu ve Kutsal Topraklar’ın tüm Gözetmenlik Bölgesi’nin en antik kilisesidir.

İstanbul’un bu yerleşim yerinde Konventual Minör Kardeşleri’nin varlığı, başta İtalyan, Malta ve Avusturya menşeli olmak üzere kurulan bir rahip manastırı aracılıyla Katolik halka dini hizmet sağlamak amacıyla, 1700 yılının sonlarına dayanır. 1807 yılında buradaki Gözetmenlik bölgesi, Büyükdere kasabasının yanında, Boğaz’ın Asya kıyısında Beykoz ve Paşabahçe’nin bulunduğu yerlerde iki şubeyi de içine alan bir bölge ile birlikte resmi olarak kurulmuştur.

1815 yılında ahşaptan inşa edilen küçük bir kilise olması, kısa sürede yetersizliğini belli etti ve bu süreç, rahipler aracılığıyla duvardan inşa edilen ve 1866 yılında takdis edilen yeni bir kilisenin oluşumuna kadar devam etti. Sayısız Katolik kolonilerin varlığı sebebiyle de, rahipler tarafından yönetilen bir erkek ve Ivrea Rahibeleri tarafından gözetilen bir kız okulu kuruldu. Birinci Dünya Savaşı esnasında kilise bir Türk hamamına dönüştürüldü. Yeniden bir ibadet yeri olarak hizmet vermesinin akabinde, burasının bir tatil ve dinlenme bölgesi olmasıyla, özellikle yaz aylarında olmak üzere yeniden kalabalıkların akınına vesile oldu. Sonrasında yabancıların başka yerlere göç etmeleri yüzünden Hristiyan halkının sayısı azaldı ve bahsedilen bu iki okulun kapatılması gerekti. Kardeşlerin varlığında ve pastoral hizmetinde bir azalma oldu.

1985 yılında kilise ve manastır bünyesi Fokolarini Hareketi’ne emanet edildi. 2008’de ise rahipler tekrar Büyükdere’ye döndüler ve 2011 yılında da yasal bir manastır olarak tekrar devreye girdi.

Topluluk

fr. Lucian ABALİNTOAİEİ – Guardian

fr. Mihăiță HERCIU

Santa Maria Kilisesi

Sarıyer

34453 Büyükdere

Türkiye İstanbul

Tel: 0090 212 2421817