BASIM PROJESİ

Görevimiz için, temel şart, Kilise ile kültürler arasında, Mesih’in mesajı ile hayatın insani anlamının araştırılması arasında bir köprü kurmaktır. Bunun desteği ve teyidi olarak Papa Fransiskus, Evangelii Gaudium Papalık Mektubu’nda şöyle demektedir: “… Hristiyanlığın azınlıkta olduğu o ülkelerde, İncil’i ilan etmeleri için vaftizlileri cesaretlendirmenin ötesinde, yerel Kiliseler, faal olarak, en azından başlangıç seviyesinde, kültürleşme yöntemlerini teşvik etmelidirler. Bu süreçlerin her zaman yavaş işlemesinin yanı sıra, bazen korku da bizi fazlasıyla felç etmektedir (n. 129).

Peder Luigi İanito, basım alanında bir öncü olmuştur. Yıllar boyunca ve başarıyla p. Luigi tarafından sürdürülmüş ve halihazırda Sent Antuan Kilisesi’nde devam ettirilen bu iş, Gözetmenlik Bölgesi’nin önemli bir havarisel şekli olarak basım faaliyeti adı altında devam ettirilmektedir.

Türkçe dilinde basım faaliyeti, temel olarak, Sent Antuan Kilisesi’ne, onun görevine ve Aziz Antuan ile Fransisken ruhsallığına bağlıdır. Orta Doğu’da bizim Kardeşlik Topluluğumuzun müjdeleme görevini ifade eden başka projeleri de göz önünde bulundurma imkânlarını dışlamayan tüm her şey bu faaliyet dâhilindedir.

Topluluğumuz tarafından Arapça dilinde yayınlanan kitaplar bu yayınlara bir örnektir.

 

Basım projesinin amaçları

2011’in orijinal projesine göre, basım projesinin temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 • İncil’in çağdaş dünyaya duyurulması.
 • İçinde bulunduğumuz kültürde diyalog kurmak.
 • Modern zamanlara dikkat ve hassasiyet göstermek – içeriğinin ve biçiminin güncel kılınması.
 • İçeriğinin basitleştirilmesi (okunulabilirliği).
 • Ruhsallığa çağrışım.
 • Azizlere çağrışım –örnekleri ve tanıklıkları.

İmkân, yetenek ve zaman dâhilinde, üçlü bir düzeyde çalışılmaktadır:

 1. Editörlük: Kitapların tercüme edilmesi ve yayınlanması;
 2. İnternet sayfası;
 3. Tükenmiş kitapların ve broşürlerin yeniden basılması;

Aziz Antuan Yansımaları web sitesi (www.azizantuan.org), 2012 yılında açılmıştır. İçeriği, iman, Hristiyan yaşamı, ruhsallık ve dua üzerine hazırlanmıştır.

Site dâhilinde, Hristiyan imanı, Kilise, Azizler ve çeşitli vesileler için hazırlanan duaların ve mezmurların yanı sıra, Topluluğumuza ait metinler ve Fransisken ruhsallığıyla ilgili yazılar mevcuttur.

İnternet sitesi, Kutsal Kitap’tan bir parça veya bir Hristiyan metninden alınan düşünceler eşliğinde, günlük olarak güncellenmektedir.

 KİTAP YAYINLARI

 Özellikle, aşağıda adı geçen kitapları yayınlamış bulunmaktayız:

 • İlk Hristiyanların Duaları, Adalberto Hamman.
 • Zebur – Mezmurlar.
 • Bir Rus Gezgincinin Anıları.
 • Padovalı Aziz Antuan, VirgilioGamboso, Padova, (Messaggero Yay.).
 • Kalpten Gelen Düşünceler, Papa Franskus, (San Paolo Yay.) 2013.
 • Sorabilir miyiz?, Xavier Jacob.

 Seri baskı olarak: TOHUM (Serisi).

 Vaftiz Bernardino Pessani, Assisi (Cittadella Editrice) 2012.

 1. Kutsal Ayin, Lina Farronato, Cinisello Balsamo/Milano (San Paolo Yay.) 2012.
 2. Güçlendirme, Lawrence E. Mick, Padova, (Messaggero Yay.) 2007.
 3. İtiraf, Cesare Truqui, Roma (Edizioni Art) 2009.
 4. Evlilik ve Aile, Angelo Viganè, Leuman /Torino (Elledici Yay.) 2005.
 5. Ayinde Kurban, Peter Elliott, London (Living the Liturgy/Catholic Truth Society) 2011.
 6. Lectio Divina Bugün, Giorgio Giurisato, Abbazia di Praglia (Scritti monastici Yay.), 1996.
 7. Günümüzde İnanmak, Fossano, Gerard Huyghe, (Esperienze Yay.), 1968.

 Seri dışı olarak ayrıca iki kitapçık baskıya verilmiştir:

 • Sent Antuan’ın Duaları
 • İnanıyorum, Papa VI. Paul, OPM ile işbirliğiyle.

 Olağan yayından bağımsız olarak, Sent Antuan Manastırı’nın girişimiyle, ayrıca aşağıdaki ciltler yeniden basılmıştır:

 • Tevrat
 • Tanrı Tek’tir, Hepimiz Kardeşiz
 • Hristiyan Tanrıbilimine Giriş
 • Dua Kitabı

Müjdeli Haber’i Türkçe dilinde ve kültüründe aktarmak büyük bir sevinç kaynağıdır ve devam ettirilmesi gereken bir yoldur.

Kardeş Martin Kmetec